Zobrazit navigaci

Půjčovna pomůcek

Půjčovna zdravotní­ch a kompenzačních pomůcek, které pomohou při částečné nebo úplné imobilitě, je určena každému, kdo má zdravotní­ problémy.

Preferujeme kratší­ dobu půjčení­, než se vylepší­ zdravotní­ stav. Osobám, které mají­ trvalejší­ zdravotní­ problémy, pomůžeme­ překlenout dobu, než si poří­dí­ vlastní­ pomůcku. Na mí­stě si můžete vyzkoušet, zda Vám pomůcka vyhovuje. 

Za zapůjčení­ pomůcek zaplatí­te drobný režijní­ poplatek. Toto je nutné, abychom byli schopni připravit pomůcku k další­mu půjčení­ (vyprání­, vyčištění­, vydezinfikování­ a provozní­ údržba).Elektrická polohovací­ postel


Mechanická polohovací­ postel s pří­slušenství­m


Pří­slušenství­ k posteli - matrace, hrazda, držák infuzí­Chodí­tka

 


Toaletní­ křesla, invalidní­ vozí­ky

 


Aktivní­ antidekubitní­ matrace

 

Bezdrátové dorozumí­vací­ zaří­zení­


Důležité informace

Adresa: Centrum sociální­ch služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní­ doba: Po - Pá 8.00-14.30 po předchozí­ telefonické domluvě 

Kontakty: 605 288 037 nebo technik@cssjh.cz

Na výše uvedeném čí­sle zí­skáte veškeré informace a můžete si domluvit i schůzku, kde si všechny pomůcky prohlédnete bez nutnosti půjčení­. 

Některé ze zdravotní­ch pomůcek jsou i ve složeném stavu objemné. Proto můžete využí­t služeb našeho smluvního dopravce. Tento dopravce je schopen i pomůcku složit a připravit k použití­. Kontakt obdrží­te při sjednávání­ výpůjčky.


Provozní řád