Zobrazit navigaci

Historie

2022
Dne 19. 9. 2022 začínáme stavět Domov seniorů Bobelovka, který nabídne ubytování pro 94 lidí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Dokončení je plánováno na září 2024.

2020
Dne 13. 10. 2020 a 13. 11. 2020 jsme ve dvou splátkách obdrželi od Jihočeského kraje dotaci z Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Celkem organizace obdržela 57 928,10 Kč.

2019
Dne 5. 11. 2019 převzali ředitel CSS J. Hradec Ing. Jiří Blížil, vedoucí chráněného bydlení Naplno Mgr. Aleš Adamec spolu s kolegou Bc. Martinem Holubem vítěznou Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením za rok 2019. Slavnostního udílení cen se konalo v prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR. Cenu kvality v sociální péči, soutěž o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice, pořádá již od roku 2004 redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR. Jedná se o významný projekt s celkově vysokým kreditem v rámci Národního programu podpory kvality v ČR. 

2018
K 31. 12. 2018 bylo ukončeno poskytování sociálních služeb ve Stacionáři Bobelovka, Otín - Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec. Následně se zde bude stavět nový domov seniorů.

Dne 19. 9. 2018 byl otevřen nový Domov seniorů v Dačicích v oddělené části areálu Nemocnice Dačice a.s. Do nového Domova seniorů Dačice, který sídlí v Antonínské ulici, č.p. 101 se přestěhovali všichni klienti a celý provoz z Domova seniorů Budíškovice.

2016
Od 1. 1. 2016 se Domov Pístina, poskytující službu "domov pro osoby se zdravotním postižením", přeměnil na sociální službu Chráněné bydlení Naplno. Nová služba je registrovanou sociální službou "chráněné bydlení" s celkovou kapacitou šedesát osob. Služba je poskytována v deseti autonomních domácnostech ve čtyřech městech Jihočeského kraje, tj. Jindřichův Hradec, Třeboň, Lišov a Lomnice nad Lužnicí.

2014
K 31. 12. 2014 bylo v souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 180/2014/ZK-11 ze dne 26. 6. 2014 ukončeno poskytování sociální služby "odborné sociální poradenství", které organizace poskytovala v Manželské poradně Jindřichův Hradec a Manželské poradně Strakonice.

2013
K 30. 6. 2013 byla v souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 121/2013/ZK-4 ze dne 16. 5. 2013 sloučena příspěvková organizace Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec tak, že k tomuto datu přecházejí všechna dosavadní práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů z příspěvkové organizace Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb na Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec.

2011
K 30. 6. 2011 byla v souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 22/2011/ZK-20 ze dne 15. 2. 2011 sloučena příspěvková organizace Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec tak, že k tomuto datu přecházejí všechna dosavadní práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů z příspěvkové organizace Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením na Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec.

2009
Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 366/2009/RK ze dne 24. 3. 2009 schválila zapojení Jihočeského kraje do pilotního neinvestičního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň schválila zapojení příspěvkové organizace Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením, do procesu transformace sociálních služeb na základě stanovených kritérií MPSV.