Miniolympiáda

14/09/2023
Domov seniorů Třeboň

Na poslední srpnový den jsme připravili pro klienty v našem Domově seniorů Třeboň miniolympiádu. Účastníci klání se zapojili do pestré škály disciplín, které procvičily jak jejich zručnost, tak i paměť.

Skvělé výkony byly odměněny diplomy a malými pozornostmi. Vítězové byli dojati a hrdí na své úspěchy. Dopolední soutěže završil oběd a jako závěrečný bonus si všichni dopřáli sladkou odměnu.

Takto se snažíme tvořit pozitivní a aktivní prostředí pro naše klienty, které podporuje jejich fyzické i duševní zdraví a pohodu. Všem, kdo se na organizaci naší miniolympiády podíleli, děkujeme za mimořádný den.