Výlet do Borovan

08/09/2023
Domov seniorů J. Hradec

Dobrovolníci z organizace Otevřená Okna z. ú. uspořádali pro klienty našeho Domova seniorů Jindřichův Hradec výlet do Borovan. Během něj navštívili klášter, chráněné dílny Nazaret, prohlédli si krásy okolní přírody a dopoledne zakončili společným obědem a návštěvou cukrárny.

Srdečně děkujeme dobrovolníkům z Oken za tuto skvělou akci. Vaše podpora nám pomáhá přinášet do života našich klientů radost a pohodu.

DĚKUJEME :-)