Audit zdravotní péče

26/06/2024
Domov seniorů Dačice

V našem Domově seniorů v Dačicích proběhl v květnu letošního roku audit „Vykazování péče na zdravotní pojišťovny a vedení ošetřovatelské dokumentace“. Kontrolou bylo zjištěno, že dokumentace je vedena kvalitně a správnou formou. Je zde nastavena vysoká kvalita poskytované sociální i ošetřovatelské péče. Audit splnil naše očekávání a nadále budeme pracovat na efektivním vedení dokumentace, jejímž cílem je zkvalitnění námi poskytovaných služeb.