Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Nabí­dka sociální­ch služeb

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec je příjemcem dotací na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje.
Hlavními zdroji pro pokrytí nákladů na poskytované sociální služby jsou úhrady od uživatelů služeb, dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a příspěvek na provoz od zřizovatele - Jihočeského kraje.

Organizace poskytuje tyto sociální služby:

Pobytové a ambulantní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména  mentálního, případně kombinovaného poskytuje organizace prostřednictvím těchto zařízení:

 • Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
  (denní a týdenní stacionář od 5-ti let věku, DOZP od 15-ti let věku) 
 • Chráněné bydlení Naplno, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
  (od 18-ti let věku)

Pobytové sociální služby osobám od 55-ti let věku (služba domov se zvláštním režimem od 50-ti let věku), které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami, poskytuje organizace v těchto zařízeních: 

 • Domov seniorů Jindřichův Hradec, Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň
 • Domov seniorů Dačice, Antonínská 101, 380 01 Dačice II 
 • Domov seniorů České Velenice, Vitorazská 54 a 55, 378 10 České Velenice

Na našich stránkách se můžete dozvědět nejen základní údaje o organizaci a o rozsahu poskytovaných služeb, ale zároveň se můžete jednoduchým způsobem připojit k webovým stránkám jednotlivých pobytových zařízení, které organizace spravuje.

Odkazy na střediska poskytující sociální služby:
Sociální služby Česká
www.sscjh.cz
Druhy služeb:

 • denní stacionář
 • týdenní stacionář
 • domov pro osoby se zdravotním postižením

Chráněné bydlení Naplno www.chbnaplno.cz
Druh služby: chráněné bydlení
Domov seniorů Jindřichův Hradec www.dsjh.cz
Druhy služeb: domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
Domov seniorů Třeboň www.dstrebon.cz
Druh služby: domov pro seniory
Domov seniorů České Velenice http://www.dsvelenice.cz
Druhy služeb: domov pro seniory
Domov seniorů Dačice - www.dsdacice.cz
Druh služby: domov pro seniory

 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, další informace k jednotlivým druhům poskytovaných  služeb naleznete v registru na adrese /iregistr.mpsv.cz/