Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Žádosti a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří­stupu k informací­m ve znění­ pozdější­ch předpisů.

Dokumenty zveřejněné v roce 2021